จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 77 รายการ

วันที่ 3 พ.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 140 คน)
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 77 รายการ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 – 16.00 น. และวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลโดยปากเปล่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5311 2468-9 ต่อ 109