จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
โรงพยาบาลวังชิ้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 11 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

          โรงพยาบาลวังชิ้น มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ ณ งานพัสดุก่อสร้างและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวังชิ้น ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุก่อสร้างและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันที่ 5 – 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ทุกวันในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และทางเว็บไซต์ www.pro.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5458 9252 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการ