จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 52 รายการ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลโดยปากเปล่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญทวีทรัพย์ เลขที่ 297/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5321 7259 ต่อ 10022