จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 203 คน)

          ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกงานทดลองและเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากผลผลิตในฤดูนาปี 2559 จำนวน 15,499 กิโลกรัม รายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  

          ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขและขอดูข้าวเปลือกได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561