จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 22 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 101 คน)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะ จำนวน 99 รายการ รายละเอียดดังนี้

กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคาโดยวิธีประมูลโดยปากเปล่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.30 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5321 7279 ต่อ 10025