จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สาระน่ารู้
การนำ Big Data มาใช้งานกับการทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน

วันที่ 18 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)

การนำ Big Data มาใช้งานกับการทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับอากาศยานจะถูกโยงด้วยสภาพอากาศอยู่เสมอ
 
นายรุจน์ คำมีศรี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน รักษาการผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่กล่าวว่า ปัจจุบันการบินพลเรือนสากล หรือ ICAO ได้กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยามาร่วมตรวจสอบสภาพอากาศการบินด้วย ทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยา นอกจากจะตรวจสอบและรายงานสภาพอากาศภาคพื้นดินทุกๆ 3 ชั่วโมงแล้ว ยังต้องตรวจอากาศการบินให้แก่ท่าอากาศยานในทุกๆ ชั่วโมง แม้จะไม่มีเครื่องขึ้นลงก็ตาม แต่ความเป็นจริงในเขตน่านฟ้าที่รับผิดชอบก็จะมีเครื่องบินบินผ่านอยู่เสมอ เป็นการให้ข้อมูลสภาพอากาศแก่หอบังคับการบิน ซึ่งจะได้แจ้งไปยังนักบินบนเครื่องถึงสภาพอากาศในภาคพื้นดิน หรือจากอากาศสู่พื้นดินว่ามีลักษณะใด ปกติ หรือเกิดพายุ เกิดฝนฟ้าคะนอง ที่จะทำให้นักบินเป็นข้อมุลในการนำเครื่องขึ้น-ลง ท่าอากาศยาน
 
โดยข้อมูลต่างๆ ได้มีการบรรจุและรวบรวม เพื่อใช้เปรียบเทียบสภาพอากาศ ลักษณะอากาศ และจะถูกนำมาใช้งานอยู่ทุกๆชั่วโมง