จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 18 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จะขายทอดตลอดเมล็ดพันธุ์ข้าว  ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ชั้นพันธุ์ขยาย ข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 และข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ชั้นพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2561  โดยวิธีประมุลด้วยวาจา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่เลขที่ 320 ถนนร้องกวาง – งาว ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ในวันที่ 23กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในวันและเวลาราชการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 54-654661