จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมัครเรียนสมาธิฟรี

วันที่ 18 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

          สถาบันพลังจิตตานุภาพซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย พระธรรมมงคลญาณ  มีจุดประสงค์ในการเผยแพร่วิชาสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตและให้เกิดความสันติสุขของสังคมโลก โดยเปิดสอนหลักสูตรสมาธิ ที่เป็นที่เป็นสัมมาสมาธิทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับประชาชนได้เรียนฟรีซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศไทยกว่า 270 สาขาสำหรับจังหวัดแพร่เป็นสาขาที่ 12 ตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองหม้อหมู่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่  ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครเรียนรุ่นที่ 54 โดยจะทำพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 

          ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางธรรมสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเรียนสมาธิฟรี โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ 

         1 สาขาที่ 12 บ้านหม บ้านเหมืองหม้อหมู่ 1 ตำบลเหมืองหม้อได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 - 15:00 น.

           2. บูธหน้าห้างมาร์คโฟร์ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 03.00 - 17.00 น. 

           หลักฐานการสมัคร 

          1 รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป

          2 สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด

          3 สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 088- 5777032  081-73764819