จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

    สำนักงานป.ป.ส.โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆจำนวน 10 รายการ  โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตบอล วิน ณ ภัทรเชียงใหม่อารีน่า คลับ เลขที่ 115 ทับ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักข่าวปปส.ภ.5/ ข่าวขายทอดตลาดหรือ LINE ID : 0661128415