จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ

วันที่ 23 ก.ค. 2562 )

       สำนักงานป.ป.ส.โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ประเภทยานพาหนะ จำนวน 69 รายการ  โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักข่าวปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาดหรือ LINE ID : 0661128415