จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 27 ส.ค. 2562 )

        ด้วยกรมสรรพากร โดยกรรมสรรพากรพื้นที่แพร่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน ซึ่งใช้ในราชการของำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ โดยกำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่

       ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักสรรพากรพื้นที่แพร่ เลขที่ 15 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2562 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5451 1175 ต่อ 206 ในวัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซด์ www.rd.go.th