จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563

วันที่ 25 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปี 2563 ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคม 2562 ทางInternet ที่ http://scholar 2.ocsc.go.t ทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. ทุนเล่าเรียนหลวง                                                      จำนวน 9 ทุน
2. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        จำนวน 71 ทุน
3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ                                       จำนวน 5 ทุน
4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย                                       จำนวน 4 ทุน
5.  ทุนวิวัฒนไชยาอนุสรณ์                                               จำนวน 1 ทุน

        
         ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ทาง Internet ในเว็ปไซต์ ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, htpp://job.ocsc.go.th