จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว

วันที่ 10 ต.ค. 2562 )

                สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จะดำเนินการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเราซึ่งมีความจำเป็นใช้ในราชการแล้วโดยผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งแพร่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5465-2544 ในวันและเวลาราชการ