จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

วันที่ 11 ต.ค. 2562 )

ด้วยสำนักงานป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/สำนักงาน ปปส.ภ.5/ข่าวขายทอดตลาด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหม 0 5321 7279 ต่อ 10025