จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กกท.จังหวัดแพร่

วันที่ 11 ต.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

         ด้วยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ฝ่ายกีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวย สังกัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยตำแหน่งที่รับสมัครจำนวน 1 อัตรา ดังนี้
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวยระดับปริญญาตรี อัตราค่าจำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 17,830 บาท(ประจำปฏิบัติงานประจำสำนักงานกกท.จังหวัดแพร่ กีฬาอบจ. อำเภอเมืองจังหวัดแพร่)
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานกกท.จังหวัดแพร่ โทร 054 531418