จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 14 พ.ย. 2562 )

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 24 – 26  พฤศจิกายน  2562 ในวันและเวลาราชการณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่เลขที่ 331/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5 4 5 1 1 1 9 61 และทางเว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่  http://web.cpd.go.th/phrae หรือประกาศรับสมัครงานที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดแพร่