จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่

วันที่ 24 ก.พ. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่จะดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีจำนวน 1 อัตรา ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085 446 499 100 หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ชั้น
1 ศาลากลางจังหวัดแพร่