จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 ก.พ. 2563 )

      ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับ สตรี เยาวสตรีและเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือหลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตรระยะสั้นรุ่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 21 เมษายน 2563
      ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 723 950 ต่อ 19 หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดแพร่