จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่)

วันที่ 13 มี.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

         ด้วยกรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งใช้ในราชการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่และสำนักสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 115 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้น ณ อาคารเก็บพัสดุของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่
          ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ส่วนบริหารงานทั่วไปงานพัสดุเลขที่ 15 ถนนบ้านใหม่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054 511 7526 ในวันและเวลาราชการ