จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

วันที่ 31 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding โดยผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.phrae.go.th หรือ www.gprocurement .go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054 -511411 ในวันและเวลาราชการ