จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ครม. เห็นชอบในหลักการ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา 2 วันทำการ

วันที่ 11 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักผ่อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในแพ็คเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน”  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ทดแทนการท่องเที่ยวในวันหยุด เพิ่มความถี่การพักค้างคืนในพื้นที่ท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายในกลุ่มประชาชนที่มีศักยภาพให้เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ครม. อีกครั้ง

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่