จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
เตรียมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน “ยางใน” รถจักรยายนต์ ลดการนำเข้า เพิ่มความปลอดภัย

วันที่ 11 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยางใน สำหรับรถจักรยานยนต์ และโมเพด( Moped)  (จักรยานยนต์เบา ความเร็วไม่เกิน 45-50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องขอรับใบอนุญาตผลิต หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์และแสดงเครื่องหมายมาตรฐานถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางใน  ป้องกันไม่ให้มีการนำเข้ายางในที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน

ปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางใน สำหรับรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีราคาถูกและไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นเพื่อให้ยางในรถจักรยานยนต์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เกิดมาตรฐานที่สร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่