จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.

วันที่ 11 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม  "ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บ่อขยะเก่าเทศบาลตำบลช่อแฮ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว

 

 (11 กันยายน 2563) ที่บริเวณพื้นที่บ่อขยะเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวเกสร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำลบช่อแฮ พระครูใบฎีกาชัยยงค์ ชยติฐโร เจ้าอาวาสวัดป่าแดง เครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่และกลุ่มประชาชนจิตอาสา ร่วมกัน "ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เพื่อเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บ่อขยะเก่าเทศบาลตำบลช่อแฮ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม. จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

ในการกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่บ่อขยะเก่าของเทศบาลช่อแฮ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว จำนวน  4 ไร่ 1 งาน เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของตำบลช่อแฮและตำบลป่าแดง สร้างสาธารณะประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี เกิดสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย โดยได้รับสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เด่นชัย จำนวน 1000 กล้า

  

โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ร่วมกันดูแลรักษา ภายใต้แนวคิด "บูรณาการเครือข่าย ทสม. และภาคี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนไทย” ซึ่งอาสาสมัคร  มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ เป็นกำลังในการสนับสนุนการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของกระทรวง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับภาคประชาชนในการเฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายสิทธาเทพ บุตรราช ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่