จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
เกษตรกร บ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ได้รับความเดือดร้อน ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล

วันที่ 14 ก.ย. 2563 )

ตามที่จังหวัดแพร่ได้เกิดฝนตกในช่วงวันที่ 20-23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วม ส่งผลกับถนนเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะถนนเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านหมู่ 2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เกิดการชำรุด 2 เส้นทาง มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อลึก  และพบว่ายังมีน้ำท่วมขัง ระยะทางประมาณ 500 เมตร และอีกสายหนึ่งประมาณ 300 เมตร สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ชาวบ้านบวกโป่ง หมู่ 4 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปยังพื้นที่การเกษตร จำนวน 70 ราย ประมาณ 2,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการชะเอาหินกรวดจากถนนลงไปยังนาข้าวด้วย  และที่สำคัญนาข้าวในระยะนี้อยู่ในช่วงต้องได้รับการดูแล ทั้งใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว แต่เกษตรกรกลับเดินทางเข้าพื้นที่การเกษตรของตนเองยากลำบาก  

นายสุรศักดิ์  ก้อนคำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เผยว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาใช้ คือชาวบ้านตำบลน้ำชำ ซึ่งมีกว่า 70 ราย พื้นที่ 2,000 ไร่ หลังจากที่มีพายุฝนเข้ามาทำให้เกิดน้ำหลากและทำให้ถนนพัง ได้แจ้งให้ อบต. แม่จั๊วะ ทราบแล้ว แต่ไม่มีใครเข้ามาดูแล

นายอเนก   จินดาขัด อายุ 54 ปี  บ้านเลขที่ 147 หมู่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น เป็นเจ้าของสวนอยู่ในพื้นที่ บอกว่า ช่วงก่อนมีฝนตกน้ำเยอะและสร้างความเสียหายให้กับถนนเส้นนี้ ทำให้พี่น้องชาวบ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำได้รับผลกระทบไปไร่ไปนากันลำบาก เนื่องจากสภาพถนนชำรุด ไม่มีการดูแลเลย ก็อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบเข้ามาดูแล เพื่อความสะดวกในการไปทำการเกษตร

ทางนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่มีข้อพิพาทในเรื่องที่ดินซับซ้อนระหว่าง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น และตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย ซึ่งมีการแบ่งยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ปี 2540 ซึ่งขนาดนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต. แม่จั๊วะ ทั้งนี้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ทางท้องถิ่นซึ่งมีงบประมาณอยู่แล้วก็ต้องเข้าไปดูแล และทำตามระเบียบให้ถูกต้อง /.

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่