จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ยกระดับให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงาน วันนี้(18ก.ย.63) ที่ห้องประชุม โรงแรมอมรักษ์ ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้รับการยกระดับพัฒนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และ SMEs เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOPและ SMEs ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม เชิงลึก จำนวน 30 ราย 30 กลุ่ม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันได้รับการพัฒนาและยกระดับขึ้นมามากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือวันนี้จังหวัดแพร่มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดแพร่ นั้นคือ "แพร่แบรนด์” แล้ว สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องได้รับมาตรฐานจาก "แพร่แบรนด์” ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์จากจังหวัดแพร่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมมีผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้การพัฒนาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเข้ามาจัดแสดงและจำหน่าย ทั้งของชำร่วย ของใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผ่านกระบวนการ การพัฒนาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่แล้ว ซึ่งจะเป็นการต่อยอด เสริมรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ของจังหวัดแพร่ให้ก้าวสู่สากลยิ่งๆ ขึ้นไป /.

 

 

ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่