จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ครม. อนุมัติเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,200 ล้านบาท

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist VISA (STV) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักระยะยาว (Long Stay) โดยนักท่องเที่ยวต้องถูกกักตัวในห้องพักที่รัฐบาลจัดให้เป็นเวลา 14 วัน (ALSQ) และต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก (ALSQ) หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย และหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ หลักฐานการจ่ายค่าโรงแรมที่พักหลังออกจากโรงแรมหรือโรงพยาบาลที่กักตัว , หลักฐานสำเนาโฉนดคอนโดมิเนียม , หลักฐานค่าเช่าคอนโดมิเนียม หรือ หลักฐานการจ่ายเงินดาวน์ซื้อหรือเช่าที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวซื้อได้ตามกฎหมาย

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด มีสิทธิวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยเสียค่าธรรมเนียมการขอ  วีซ่า ครั้งละ 2,000 บาท ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 90 วัน และขอต่อวีซ่าได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน หรือ 9 เดือน

นักท่องเที่ยวต้องแจ้งความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านบริษัทตัวแทนของ ททท. เท่านั้น โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งละ 100 คน รวม 1,200 คนต่อเดือน และรับความจำนงนักท่องเที่ยว STV ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,200 ล้านบาท

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่