จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
แจ้งขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติขยายระยะเวลาการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  , ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 รายละ 3,000 บาท จากเดือนกรกฎาคม 2563 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563

การขยายเวลาดังกล่าว เนื่องจากผู้ได้รับสิทธิเสียชีวิต ในระหว่างการจ่ายเงิน (แต่ทายาทสามารถแจ้งขอรับสิทธิแทนได้) เลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่มีบัญชีธนาคาร เป็นต้น ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้ทันตามกำหนดเวลาเดิม โดย ครม. ได้มอบหมายให้ พม.ประสานกับกรมบัญชีกลางแก้ไขปัญหาเลขบัญชีธนาคาร โดยการโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนแทน

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงสาเหตุการเบิกจ่ายล่าช้าเกิดจากจำนวน ผู้ได้รับสิทธิ์มีจำนวนเพิ่มขึ้น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ยืนยันผู้สูงอายุและผู้พิการจะได้รับเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่