จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ ปี 2563 ในการบริหารจัดการน้ำ กว่า 6 พันล้านบาท

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ทาง ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง  ปีงบประมาณ 2563  เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน วงเงินรวม 6,177.77 ล้านบาท เพื่อเตรียมรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี 2563 จำนวน 5,082.91 ล้านบาท ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำ 142 แห่ง , โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำชลประทาน 63 แห่ง และโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน 65 แห่ง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการจัดหาเครื่องสูบน้ำที่มีศักยภาพในการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ 18 คันๆ ละ 45 ล้านบาท วงเงิน 810 ล้านบาท ติดตั้งประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อนุมัติแล้ว 18 คัน

กรมชลประทาน โครงการจัดหาเครื่องจักรกล เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 284.86 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ รถปั้นจั่นล้อยาง และเรือขุดแบคโฮ เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเดิมซึ่งมีสภาพเก่า

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่