จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
ครม. ขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบ

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า  ด้วยคณะรัฐมนตรีมติอนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 ที่ต้องมีระบบหรือเทคโนโลยีติดตามรถ หรือ GPS ที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟน

และอนุมัติหลักการขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถ และผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

 

ฉัตรชัย พวงขจร / เรียบเรียง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่