จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้มีหนังสือด่วนถึงจังหวัดแพร่ แจ้งว่า พายุโซนร้อน "โนอึล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง เคลื่อนตัวทางทิตตะวันตกค่อนทางเหนือ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า  จังหวัดมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณความเก็บกักน้ำกลางเกินร้อยละ 80 ของความจุอ่าง ซึ่งควรติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่อง คือ อ่างเก็บน้ำแม่สาย , อ่างเก็บน้ำแม่มาน อ่างเก็บน้ำแม่ถาง และอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง เพื่อเป็นการเน้นย้ำ ให้เตรียมพร้อม รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดแพร่จึงขอให้แจ้งเตือนประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสาวจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

หากเกิดสถานการณ์ ให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เข้าสำรวจความเสียหาย

และดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดแพร่ทราบทันที ทางโทรศัพท์

หมายเลข 0 5453 3680 โทรสาร 0 5452 2513 และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด /.