จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (31/07/2563)
ที่ พร 0218/1550 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกวดราคากลางที่ทำการปกครองอำเภอสอง มีความประสงค์จะดำเนินงานพัฒนาความเป็ดเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 งบประมาณ 100,000.- บาท (03/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2562)
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
     
จังหวัดแพร่ ขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 (18/09/2563) ครม. ขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบ (18/09/2563)
ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง ปีงบประมาณ ปี 2563 ในการบริหารจัดการน้ำ กว่า 6 พันล้านบาท (18/09/2563) ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เฮ เมื่อ ครม. อนุมัติวันลา ให้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน โดยไม่ถือเป็นวันลา 2 วัน (18/09/2563)
แจ้งขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 (18/09/2563) ครม. อนุมัติเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,200 ล้านบาท (18/09/2563)
จังหวัดแพร่จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ยกระดับให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (18/09/2563) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทครั้งที่ 2/2563 (17/09/2563)
เตือน พายุโชนร้อน “โนอึล” จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 (17/09/2563) จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่ เน้นหม้อห้อมแพร่สู่หม้อห้อมโลก (17/09/2563)
จังหวัดแพร่จัดงานแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (16/09/2563) จังหวัดแพร่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวงผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 (15/09/2563)
จังหวัดแพร่จัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ “ กาดก๋ำส้า คัวเกษตรอินทรีย์” (15/09/2563) เกษตรกร บ้านบวกโป่ง ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ได้รับความเดือดร้อน ถนนเข้าพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแล (14/09/2563)
จังหวัดแพร่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดครั้งที่ 1/2563 (14/09/2563) จังหวัดแพร่เปิดตลาดธงฟ้าไร้เงินสดต้นแบบแห่งแรกของของจังหวัด (14/09/2563)
เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (14/09/2563) หอการค้าจังหวัดแพร่เชิญร่วมงาน "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลภาคเหนือ" (Northern Digital Economy) (11/09/2563)
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม. (11/09/2563) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจังหวัดแพร่ จัดประกวดสื่อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" (11/09/2563)
เตรียมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน “ยางใน” รถจักรยายนต์ ลดการนำเข้า เพิ่มความปลอดภัย (11/09/2563) ครม. เห็นชอบในหลักการ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยไม่ถือเป็นวันลา 2 วันทำการ (11/09/2563)
     
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่) (13/03/2563)
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (24/02/2563)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (24/02/2563)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (24/02/2563)
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) (29/11/2562)
สำนักงาน ป.ป.ส ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (27/11/2562)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 (21/11/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/11/2562)
สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/11/2562)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กกท.จังหวัดแพร่ (11/10/2562)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11/10/2562)
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว (10/10/2562)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (25/09/2562)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563 (25/09/2562)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27/08/2562)
     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า