จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (31/07/2563)
ที่ พร 0218/1550 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกวดราคากลางที่ทำการปกครองอำเภอสอง มีความประสงค์จะดำเนินงานพัฒนาความเป็ดเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 งบประมาณ 100,000.- บาท (03/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2562)
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
     
จังหวัดแพร่จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างฝายชะลอน้ำ ฉลองจังหวัดแพร่ครบรอบ 1193 ปี (30/07/2564) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ยืนยันคงคำสั่งฉบับที่ 53 และฉบับที่ 54 โดยเห็นชอบจัดซื้อชุดตรวจ ATK และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่เพิ่มเติม (30/07/2564)
ทหารจิตอาสา กองพันทหารม้าที่ 12 ช่วยสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (30/07/2564) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 (29/07/2564)
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่มอบประกาศเกียรติคุณสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น (29/07/2564) จังหวัดแพร่........มอดไม้แอบลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบกำลังทยอยขนไม้ออกจากป่า (29/07/2564)
ครม. ปรับมาตรการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” ขยายเวลาและเพิ่มวงเงิน ให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. (29/07/2564) รัฐบาลมีมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (29/07/2564)
รัฐบาลยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (29/07/2564) จังหวัดแพร่ผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2564 ลุ้นรับรางวัลจากคณะกรรมการ กพร. (29/07/2564)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นำวางพวงมาลา สดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ รำลึก 119 ปี ของการจากไป (29/07/2564) จังหวัดแพร่จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (23/07/2564)
จังหวัดแพร่....ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2564 (23/07/2564) จังหวัดแพร่ เชิญชวนประกอบกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ปี 2564 (22/07/2564)
จังหวัดแพร่ ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “ วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2564” (22/07/2564) จังหวัดแพร่สรุปข้อมูลผู้เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และข้อมูลกลุ่มคนงานก่อสร้าง ที่เข้ามายังจังหวัดแพร่ (22/07/2564)
จังหวัดแพร่จัดตั้ง Local Quarantine รองรับประชาชนกลับจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อการกักตัวป้องกันโควิด-19 รวม 125 แห่ง (22/07/2564) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (22/07/2564)
กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (21/07/2564) จังหวัดแพร่กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ รำลึก 119 ปี ของการจากไป (21/07/2564)
จังหวัดแพร่ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (21/07/2564) อบจ. แพร่ มอบทุนการศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ (20/07/2564)
     
จังหวัดแพร่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (27/07/2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (13/07/2564)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา (09/07/2564)
สำนักงานพัฒนาชุมชน จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (ยานพาหนะและขนส่ง) (09/07/2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ (08/07/2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ (08/07/2564)
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (06/07/2564)
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (06/07/2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานจำนวน 1 อัตราของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงาน ปปส. ภาค 5) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (25/02/2564)
การประมูลเช่าอาคารพานิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น (28/01/2564)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (22/01/2564)
     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า