จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (31/07/2563)
ที่ พร 0218/1550 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกวดราคากลางที่ทำการปกครองอำเภอสอง มีความประสงค์จะดำเนินงานพัฒนาความเป็ดเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 งบประมาณ 100,000.- บาท (03/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2562)
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
     
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (02/12/2563) จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 (02/12/2563)
จังหวัดแพร่.......นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกั้นทำนบกระสอบทราย กั้นแม่น้ำยม เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (02/12/2563) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดกิจกรรม “หกขึ้นดอยเล็ง เพ่งเมืองแป้ ครั้งที่ 3” 14 กุมภาพันธ์ 2564 (01/12/2563)
จังหวัดแพร่......ชาวบ้านสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ พาไปดูสาเหตุของกลิ่นขี้หมู (30/11/2563) จังหวัดแพร่ร่วมกับบริษัทไทยเบฟ นำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 8 อำเภอ จำนวน 12,000 ผืน (30/11/2563)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดงานเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2563 (30/11/2563) รมต. พาณิชย์ เปิดงาน “วันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่ 2563” ของจังหวัดแพร่ (27/11/2563)
รองนายกรัฐมนตรี และ รมต. พาณิชย์พบปะเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (27/11/2563) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 11/2563 (27/11/2563)
จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (26/11/2563) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 8/2563 (26/11/2563)
จังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนเชิงรุกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น (26/11/2563) รัฐบาลเห็นชอบในการจัดงานวันชาติ-วันพ่อ และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 9 วันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 (26/11/2563)
ครม. ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 (26/11/2563) รัฐบาลให้ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เป็นวาระแห่งชาติ เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วย 3 มาตรการหลัก (26/11/2563)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้ส่วนราชการ-สถาบันการศึกษา (26/11/2563) รัฐบาลผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภัยโควิด-19 กว่า 152,000 ล้านบาท (26/11/2563)
จังหวัดแพร่เดินหน้าประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ลดปัญหา PM 2.5 (26/11/2563) ธนาคารไทยจังหวัดแพร่ ลุย ตลาดชวนร้านค้าสมัครโครงการคนละครึ่ง (18/11/2563)
จังหวัดแพร่ปลุกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18/11/2563) จังหวัดแพร่นำจิตอาสาพระราชทานพัฒนาประตูสู่ล้านนา (16/11/2563)
     
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่) (13/03/2563)
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (24/02/2563)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (24/02/2563)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (24/02/2563)
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) (29/11/2562)
สำนักงาน ป.ป.ส ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (27/11/2562)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 (21/11/2562)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/11/2562)
สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/11/2562)
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กกท.จังหวัดแพร่ (11/10/2562)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11/10/2562)
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว (10/10/2562)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (25/09/2562)
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563 (25/09/2562)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27/08/2562)
     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า