จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (31/07/2563)
ที่ พร 0218/1550 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกวดราคากลางที่ทำการปกครองอำเภอสอง มีความประสงค์จะดำเนินงานพัฒนาความเป็ดเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 งบประมาณ 100,000.- บาท (03/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2562)
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2562)
     
ชาวไร่อ้อยเฮ ตัดอ้อยสดขายโรงงานรัฐช่วยเหลืออัตรา 120 บาทต่อตัน วงเงินกว่า 6 พันล้านบาท (14/05/2564) รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกเมษายน (14/05/2564)
นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน เร่งควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอกเมษายน ควบคู่กับมาตรการทางเศรษฐกิจ (14/05/2564) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดการดำเนินการสัปดาห์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น เด่นชัย (13/05/2564)
ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (13/05/2564) ผู้ว่าฯ แพร่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เร่งขุดลอก ห้วย หนอง คลองบึง ให้ระบายน้ำได้ดี (12/05/2564)
จังหวัดแพร่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ (12/05/2564) สภากาชาดไทย จัดแคมเปญ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อช่วยเหลือผู้กักกัน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (12/05/2564)
จังหวัดแพร่ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ด้านการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน (11/05/2564) จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คงมาตรการป้องกันต่ออีก 14 วัน แต่ผ่อนคลายบางมาตรการ (11/05/2564)
จังหวัดแพร่เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid 19 (11/05/2564) หอการค้าจังหวัดแพร่ จัดโครงการ ตู้กับข้าว ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 (11/05/2564)
สื่อมวลชนจังหวัดแพร่ ทำข้าวกล่องมอบแก่แพทย์สนาม และตามโรงพยาบาลทุกสัปดาห์ (11/05/2564) จังหวัดแพร่มีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหายแล้ว 67 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสม 80 ราย เสียชีวิต 1 ราย (07/05/2564)
จังหวัดแพร่ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” (07/05/2564) เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่มอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 แก่ผู้โชคดี (07/05/2564)
จังหวัดแพร่ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรม Kick-off “สัปดาห์ณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (06/05/2564) รัฐบาลมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจ จากโควิด-19 ระลอกเมษายน (06/05/2564)
รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายน ทั้งการจัดตั้งดรงพยาบาลสนาม การบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหา (06/05/2564) จังหวัดแพร่ประกอบพิธีวางสิ่งของมงคลพื้นที่สร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ตามประเพณีล้านนา (06/05/2564)
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดแพร่พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมสะสม 79 เสียชีวิต 1 ราย (05/05/2564) จังหวัดแพร่สรุปผลการถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2564 เพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จในปี 2565 (05/05/2564)
     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานจำนวน 1 อัตราของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงาน ปปส. ภาค 5) (10/03/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (25/02/2564)
การประมูลเช่าอาคารพานิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลสูงเม่น (28/01/2564)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (22/01/2564)
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (15/01/2564)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่) (13/03/2563)
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (24/02/2563)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (24/02/2563)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (24/02/2563)
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) (29/11/2562)
สำนักงาน ป.ป.ส ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (27/11/2562)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 (21/11/2562)
     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า