จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่) (13/03/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (24/02/2020)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (24/02/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (24/02/2020)
การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2563 (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) (29/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ส ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (27/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2561 (21/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (14/11/2019)
สำนักงานจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/11/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กกท.จังหวัดแพร่ (11/10/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11/10/2019)
ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่เลิกใช้แล้ว (10/10/2019)
รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ (25/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2563 (25/09/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (27/08/2019)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ (23/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทยานพาหนะ (23/07/2019)
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนสมัครเรียนสมาธิฟรี (18/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (18/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กำหนดกิจกรรมอาสาอาสาในนามรัฐบาล (14/12/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>