จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ตัววิ่ง

ตัววิ่ง
วิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ " เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ” (08/10/2014)
คำขวัญจังหวัดแพร่ " หม้อห้อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม " (01/08/2013)

หน้า : [1]