จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (31/07/2020)
อ่าน 0 ครั้ง
ที่ พร 0218/1550 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกวดราคากลางที่ทำการปกครองอำเภอสอง มีความประสงค์จะดำเนินงานพัฒนาความเป็ดเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 งบประมาณ 100,000.- บาท (03/07/2019)
download 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด (06/03/2019)
download 7
เอกสารประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2019)
download 5
ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2019)
download 5
TOR ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2019)
download 8
ใบแสดงประมาณจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2019)
download 4
ราคากลางงานจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (25/02/2019)
download 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ (04/02/2019)
download 25
ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (17/01/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
ประกาศประกวดราคา...โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (17/01/2019)
download 18
เอกสารประกวดราคา...โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (17/01/2019)
download 15
ตารางราคากลาง...โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (17/01/2019)
download 18
TOR16...โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (17/01/2019)
download 18
ปริมาณงาน...โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (17/01/2019)
download 20
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคาร (09/02/2018)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (22/01/2018)
อ่าน 101 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ จำนวน 121 รายการ (16/01/2018)
อ่าน 129 ครั้ง
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศขายทอดตลาดข้าวเปลือกเสื่อมสภาพ ฤดูนาปี 2559 (04/01/2018)
อ่าน 203 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 10/2560 จำนวน 77 รายการ (13/12/2017)
อ่าน 120 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>