จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 77 รายการ (03/05/2016)
อ่าน 140 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ประมูลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (03/05/2016)
อ่าน 176 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 1 รายการ (27/04/2016)
อ่าน 239 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง จำนวน 1 หลัง แบบชั้นเดียว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/04/2016)
อ่าน 218 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (11/04/2016)
อ่าน 95 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 115 รายการ (08/04/2016)
อ่าน 123 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการปะมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/04/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 8 อำเภอ (07/04/2016)
อ่าน 126 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (07/04/2016)
อ่าน 49 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (07/04/2016)
อ่าน 49 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 16 รายการ และพัสดุ (อื่นๆ) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 2 รายการ (01/04/2016)
อ่าน 259 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2016)
อ่าน 143 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่ารูปแบบสร้างรายได้ โดยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/03/2016)
อ่าน 168 ครั้ง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ (24/03/2016)
อ่าน 207 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (15/03/2016)
อ่าน 354 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (15/03/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (15/03/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ น้ำทอง หมู่ 9 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (15/03/2016)
อ่าน 91 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (08/03/2016)
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่ ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 174 รายการ (08/03/2016)
อ่าน 387 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>