จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ขายทอดตลาดรั้วลวดหนาม จำนวน 2 รายการ (08/03/2016)
อ่าน 296 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างงานเพาะชำกล้าไม้โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2016)
อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (08/03/2016)
อ่าน 634 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ สาขาลอง จำนวน 2 ประเภท 7 รายการ (08/03/2016)
อ่าน 172 ครั้ง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและปรับปรุงอาคารเรียน 2 (25/02/2016)
อ่าน 142 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ สอบราคางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่ อายุเกิน 10 ปี ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 โครงการ (19/02/2016)
อ่าน 103 ครั้ง
สำนักงานอัยการจังหวัดแพร่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (15/02/2016)
อ่าน 300 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านน้ำชำ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (12/02/2016)
อ่าน 103 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้นักวิทยาศาสตร์น้อยอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (12/02/2016)
อ่าน 123 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (09/02/2016)
อ่าน 93 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาซื้อ ถังน้ำ แบบพลาสติก รูปทรงกระบอก ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 44 ใบ (09/02/2016)
อ่าน 136 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6) ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (28/01/2016)
อ่าน 133 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (22/01/2016)
อ่าน 98 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยสอบราคาจ้างเหมางานดูแลรักษา และทำความสะอาดอาคารสถานที่รวมทั้งบริเวณโดยรอบของสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (19/01/2016)
อ่าน 110 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 87 รายการ (19/01/2016)
อ่าน 119 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการไปรษณีย์ (13/01/2016)
อ่าน 120 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ (13/01/2016)
อ่าน 165 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคาติดตั้งวางท่อขยายจำหน่ายน้ำ ให้กับ นางพเยาว์ สุทธคุณ เลขที่ผู้ใช้น้ำ ป 099074-9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ (13/01/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (28/12/2015)
อ่าน 217 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ จำนวน 1 หลัง (22/12/2015)
อ่าน 95 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>