จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนกิจกรรม “หมู่บ้านไม่ขายเสียง” (19/12/2016)
อ่าน 275 ครั้ง
กรมการจัดหางานสร้างการรับรู้ และเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าวแก่เจ้าหน้าที่ (19/12/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
สมศักดิ์ เครือวัลย์ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติตำบลสองสลึง (19/12/2016)
อ่าน 184 ครั้ง
ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจากพระเมตตา (28/11/2016)
อ่าน 152 ครั้ง
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม (28/11/2016)
อ่าน 99 ครั้ง
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อมั่น พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญชั้น สนช. จะไม่เกิดปัญหา (28/11/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
รัฐบาลพร้อมสานต่อโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/11/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดจุดจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (28/11/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ตอนที่ ๓ : วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงาน (18/11/2016)
อ่าน 209 ครั้ง
สร้างวินัยคนไทย เปลี่ยนขยะเป็นเงิน (18/11/2016)
อ่าน 113 ครั้ง
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อม ส่งร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับให้ สนช. หลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ (18/11/2016)
อ่าน 111 ครั้ง
กรมการจัดหางาน แจ้งเงื่อนไขการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง (18/11/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมทะเลหมอกแห่งใหม่ใน “บันนังสตา” (18/11/2016)
อ่าน 184 ครั้ง
รัฐบาลผลักดันระบบสหกรณ์เข้มแข็ง แก้ปัญหาเกษตรยั่งยืน พร้อมเชื่อมโยงอีคอมเมิร์ซขายสินค้าสหกรณ์ทั่วโลก ควบคู่เปิดหน้าร้านกระจายสินค้าทั่วประเทศ หวังเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชาวนา ชาวไร่ วิสาหกิจชุมชน (18/11/2016)
อ่าน 81 ครั้ง
ลุงบุญทรง ยุติธรรม ผู้ดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (18/11/2016)
อ่าน 309 ครั้ง
แอพลิเคชั่น "ZONE” ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การร่วมถวายบังคมพระบรมศพ (18/11/2016)
อ่าน 168 ครั้ง
เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข (14/11/2016)
อ่าน 91 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (14/11/2016)
อ่าน 88 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 4 คุมเข้มพื้นที่ดูแลชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำความดีถวายพ่อหลวง (14/11/2016)
อ่าน 85 ครั้ง
กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU พร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดตามมติ ครม. (14/11/2016)
อ่าน 83 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>