จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 โครงการ (18/12/2015)
อ่าน 102 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (09/12/2015)
อ่าน 114 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (01/12/2015)
อ่าน 92 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 210 รายการ (01/12/2015)
อ่าน 126 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ และแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 5 โครงการ (01/12/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (01/12/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ (20/11/2015)
อ่าน 80 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ (17/11/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (12/11/2015)
อ่าน 92 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 40 รายการ (10/11/2015)
อ่าน 87 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักคนงาน ขนาด 5 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/11/2015)
อ่าน 264 ครั้ง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯแพร่ สอบราคาขุดลอกสระน้ำเดิม ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 2 สระ (28/10/2015)
อ่าน 114 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ (28/10/2015)
อ่าน 97 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 สาย (28/10/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมโดยเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหมายเลข 1124 (แนวเดิม) ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 1 โครงการ (21/10/2015)
อ่าน 93 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการขับรถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ (21/10/2015)
อ่าน 286 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21/10/2015)
อ่าน 99 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 14/2558 (21/10/2015)
อ่าน 84 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>