จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (08/10/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (08/10/2015)
อ่าน 190 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (08/10/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ประมูลราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ (06/10/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (02/10/2015)
อ่าน 328 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (30/09/2015)
อ่าน 115 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน (29/09/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและห้องน้ำอาคารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (29/09/2015)
อ่าน 95 ครั้ง
ศาลจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลจังหวัดแพร่ (23/09/2015)
อ่าน 151 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังกั้นดิน หมู่ที่ 4 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (14/09/2015)
อ่าน 271 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 16 รายการ (14/09/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 9 รายการ (14/09/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (14/09/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคา จำนวน 6 โครงการ (14/09/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 9 รายการ (04/09/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (02/09/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (02/09/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน อาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 5 หลัง (02/09/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีต (21/08/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 361 ราย (21/08/2015)
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 ถัดไป>>