จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 3 โครงการ (06/08/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา แบบ 4 ก๊อก จำนวน 7 เครื่อง (04/08/2015)
อ่าน 129 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 80 รายการ (04/08/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (04/08/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 5 โครงการ (04/08/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.ห้วยไร่ (17/07/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาท่อ พีวีซี จำนวน 4 จุด (13/07/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ (13/07/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้ง 8/2558 (13/07/2015)
อ่าน 103 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดที่ทำการสำนักงานและบ้านพักรับรอง (02/07/2015)
อ่าน 284 ครั้ง
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน (02/07/2015)
อ่าน 135 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (02/07/2015)
อ่าน 90 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ (02/07/2015)
อ่าน 100 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุด จำนวน 28 รายการ (26/06/2015)
อ่าน 501 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบล็อคท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านอิม หมู่ที่ 5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (23/06/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี ประกาศประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 4 โครงการ (23/06/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 6 โครงการ (19/06/2015)
อ่าน 85 ครั้ง
ศาลจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ (19/06/2015)
อ่าน 177 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุเทศบาลตำบลวังชิ้น (15/06/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ (15/06/2015)
อ่าน 104 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ถัดไป>>