จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่ (04/06/2018)
download 58
ประกาศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเตอร์เน็ต (13/03/2018)
ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น ประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (06/03/2018)
อ่าน 54 ครั้ง
ศอ.บต.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดรับนโยบายรัฐบาล “ไทยนิยม ยั่งยืน” (06/03/2018)
อ่าน 56 ครั้ง
“ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม” ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (06/03/2018)
อ่าน 58 ครั้ง
รัฐบาลแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน (06/03/2018)
อ่าน 69 ครั้ง
ข้อดีของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ป้องกันการทุจริต (06/03/2018)
อ่าน 131 ครั้ง
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เน้นสร้างโอกาสชีวิตรอบด้าน 4 มิติ (14/02/2018)
อ่าน 84 ครั้ง
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” (14/02/2018)
อ่าน 103 ครั้ง
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “กาวยประภา” (28/12/2017)
อ่าน 153 ครั้ง
เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ ไบโอดีเซล (28/12/2017)
อ่าน 95 ครั้ง
สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 (15/12/2017)
อ่าน 103 ครั้ง
กระทรวงพลังงานสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/12/2017)
อ่าน 136 ครั้ง
ประเทศไทยและเมียนมา ประชุมระดับวิชาการ เพื่อหารือ และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (15/12/2017)
อ่าน 109 ครั้ง
บ้านระเบิกขาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (15/12/2017)
อ่าน 301 ครั้ง
กระทรวงกลาโหม เปิดตัวมาสคอต “น้องเกี่ยวก้อย” เดินหน้าสร้างความปรองดอง (15/12/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
พระราชพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล (24/11/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
การลดความเหลื่อมล้ำในการใช้บริการทางการแพทย์ (24/11/2017)
อ่าน 91 ครั้ง
บ้านป่าตึงงาม ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (24/11/2017)
อ่าน 329 ครั้ง
จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจรในพื้นที่ภาคใต้ (24/11/2017)
อ่าน 98 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>