จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
ไปรษณีย์ไทยประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ตลาดเมืองพาน (16/10/2017)
อ่าน 253 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง ของ อบต.แม่ป้าก จำนวน 12 โครงการ (13/08/2017)
อ่าน 404 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 73 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 141 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 150 ครั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ (13/08/2017)
อ่าน 109 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/08/2017)
อ่าน 109 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด และจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ และสาขา (13/08/2017)
อ่าน 85 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ขนาดพื้นที่ 760 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำระหว่างโกดักเก็บใบยา หมายเลข 4 และ 5 ที่สถานีใบยาร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (13/08/2017)
อ่าน 214 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศขายทอดตลาดมาตร วัดน้ำทองเหลืองและเหล็กหล่อที่ชำรุก-เสื่อมสภาพไม่ได้ใช้งาน จำนวน 13 รายการ (13/08/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (27/07/2017)
อ่าน 97 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 6/2560 จำนวน 73 รายการ (20/07/2017)
อ่าน 79 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (20/07/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย (18/07/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน อาคารสโมสรและบ้านพักรับรองที่สำนักงานยาสูบแพร่ (14/07/2017)
อ่าน 171 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (14/07/2017)
อ่าน 125 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนบดอัดหินคลุก ถนนซอย 4, ซอย 5, ซอย 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (11/07/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
โรงพยาบาลวังชิ้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (11/07/2017)
อ่าน 97 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ขนาดสูง 2 เมตร ยาว 52 เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (30/06/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (30/06/2017)
อ่าน 228 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (30/06/2017)
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>