จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Overlay สายบ้านผามอก หมู่ที่ 1 ตำบลต้าผามอก (ช่วงที่ 1) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,094 ตารางเมตร (06/05/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (06/05/2015)
อ่าน 179 ครั้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงยกระดับลาน คสล.ด้านหน้าและด้านข้างบริเวณท่าขนถ่ายให้ที่การไปรษณีย์ต่างๆ ในสังกัด (06/05/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (06/05/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ (28/04/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (สระใต้) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (28/04/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ที่หมู่บ้านบัวทอง (ไดร์ฟกอล์ฟ) หมู่ 7 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (28/04/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
โรงพยาบาลสอง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม สำหรับผู้มารับบริการ (21/04/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ (21/04/2015)
อ่าน 92 ครั้ง
กศน.อำเภอเด่นชัย ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ (09/04/2015)
อ่าน 165 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/04/2015)
อ่าน 1397 ครั้ง
โรงพยาบาลสอง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (09/04/2015)
อ่าน 80 ครั้ง
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง (13/03/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชนแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13/03/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
โรงพยาบาลวังชิ้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด (11/03/2015)
อ่าน 98 ครั้ง
โรงพยาบาลวังชิ้น ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 ชุด (11/03/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านค้างใจ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/03/2015)
อ่าน 282 ครั้ง
โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม 100/27 และทาสีโรงเรียน (11/03/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ แปลงปลูก ปี 2555 ตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 (05/03/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ ตำรา และวารสาร ทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข จำนวน 1 ชุด (03/03/2015)
อ่าน 89 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 ถัดไป>>