จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาจ้างทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer System) (03/03/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
ศาลจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดแพร่ (16/02/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปากกาง ประกาศสอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน (12/02/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างของ อบต.แม่ป้าก (12/02/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กรศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง (12/02/2015)
อ่าน 105 ครั้ง
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ (12/02/2015)
อ่าน 90 ครั้ง
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (12/02/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ (12/02/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบควบคุมหนังสือสำหรับห้องสมุด จำนวน 3 รายการ (04/02/2015)
สำนักงานป้องกันละปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (03/02/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (02/02/2015)
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กรศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดกลาง (02/02/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเครื่องเล่น (30/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (20/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปิดฝาในตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (20/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (20/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่ตำบลแม่เกิ๋ง จำนวน 29 จุด (20/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (20/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (16/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (14/01/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 ถัดไป>>