จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีศักยภาพและไผ่รวมทั้งพืชสมุนไพรระบบวนเกษตรแบบมีส่วนร่วมจังหวัดแพร่ กิจกรรม เพาะกล้าสัก (14/01/2015)
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ (13/01/2015)
โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน (12/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (12/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (12/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (08/01/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 3) (06/01/2015)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (05/01/2015)
โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 2 รายการ (05/01/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (05/01/2015)
อ่าน 102 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14]