จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์จังหวัดแพร่จำหน่ายสินค้าลดราคาร้อยละ 10 สำหรับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป (09/04/2015)
อ่าน 99 ครั้ง
จังหวัดแพร่สร้างความมั่นใจให้ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ในการใช้แก๊สหุงต้ม (12/02/2015)
อ่าน 119 ครั้ง
แหล่งน้ำหนองบัวลอย แก้มลิงต้นแบบในพื้นที่ลุ่มน้ำยมจังหวัดแพร่ (05/02/2015)
อ่าน 473 ครั้ง
ความคืบหน้างานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (30/01/2015)
อ่าน 399 ครั้ง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดสัมมนา “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” (30/01/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2558 (20/01/2015)
เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (06/01/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 (30/12/2014)
นโยบายและแผนพลังงานทางเลือกภาคขนส่ง (15/08/2014)
อ่าน 184 ครั้ง
สถานศึกษาแจ้งความจำนงขอรับหนังสือ“รอยทาง เจริญธรรม” (27/06/2014)
หมอกควันและไฟป่าความสูญเสียที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ (07/01/2014)
อ่าน 226 ครั้ง
เชิญชวนศึกษาพระธรรมนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช (27/12/2013)
download 66
บทความเรื่อง สาเหตุของอุบัติเหตุในการจราจรทางบก (28/11/2013)
ผู้ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราชฯ ติดต่อได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพ (14/11/2013)
อ่าน 76 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16]