จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
อกนร. มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว (21/11/2017)
อ่าน 101 ครั้ง
ททท. สะท้อนภาพความงามผ่านมุมมองของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (21/11/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ (21/11/2017)
อ่าน 124 ครั้ง
“จิตอาสา” สานต่อพระราชปณิธาน (21/11/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
ธนาคารโลกเลื่อนอันดับ “ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย” จากอันดับที่ ๔๖ ขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๙๐ ประเทศทั่วโลก นับเป็นอันดับ ๓ ของอาเซียน (14/11/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
กลยุทธ์ “ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนากลไกพิเศษในการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” (14/11/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
กระทรวงแรงงานชี้แจงแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมาทำงานเป็นล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษาได้ (14/11/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาคนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (14/11/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
ผลการตัดสินการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) (14/11/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีพอใจสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น (08/11/2017)
อ่าน 84 ครั้ง
“กรมธนารักษ์” เตรียมความพร้อมผลิตเหรียญกษาปณ์ ร. 10 สำหรับใช้หมุนเวียนในระบบ (08/11/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
ศธ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษารองรับสามเหลี่ยม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (08/11/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
บ้านหนองโพรง ชุมชนปลอดขยะชนะเลิศระดับประเทศ (08/11/2017)
อ่าน 86 ครั้ง
กลยุทธ์ “ปรับปรุงการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน” (08/11/2017)
อ่าน 52 ครั้ง
ลักษณะของพลเมืองดี ในสังคมประชาธิปไตย (08/11/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมฉายภาพยนตร์สั้นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (06/10/2017)
อ่าน 54 ครั้ง
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาวและกัมพูชา (25/09/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
การเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” (25/09/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
โครงการ 9101 ต้นแบบภาคการเกษตรชุมชนได้ประโยชน์ยั่งยืน (06/09/2017)
อ่าน 82 ครั้ง
“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ลดเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ (02/09/2017)
อ่าน 88 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>