จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (02/09/2017)
อ่าน 103 ครั้ง
กกต. ใช้ยุทธศาสตร์ กกต. ๔.๐เพื่อจัดการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ (02/09/2017)
อ่าน 68 ครั้ง
ประเทศเมียนมาเปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย จำนวน 9 ศูนย์ (02/09/2017)
อ่าน 150 ครั้ง
ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง (02/09/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับโครงการประชารัฐเร่งรัดทำงานให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้ง (02/09/2017)
อ่าน 93 ครั้ง
ศูนย์ธุรกิจเพื่อสังคมวานีตา สร้างศักยภาพกลุ่มสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ (02/09/2017)
อ่าน 122 ครั้ง
สนับสนุนให้ภาคเอกชนดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล (02/09/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดลำพูน เตรียมประกาศเป็น “จังหวัดปลอดขยะเปียกแห่งแรกของประเทศไทย” (02/09/2017)
อ่าน 132 ครั้ง
กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (02/09/2017)
อ่าน 107 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย" (10/08/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
รัฐบาลขยายช่องทางการสื่อสารจากเดิมเพื่อสร้างกลไกการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (10/08/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
ศอ.บต. แถลงผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10/08/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
สำนักพระราชวังจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (10/08/2017)
อ่าน 112 ครั้ง
กฎระเบียบควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู) (18/07/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
อาร์แอนด์ดีตัวช่วยชาวสวนยางพารา (18/07/2017)
อ่าน 57 ครั้ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะผ่านชุมชนทั่วประเทศ (12/07/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
กกต. จัดฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (12/07/2017)
อ่าน 95 ครั้ง
ศอ.บต.ขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชายแดนใต้ ตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (12/07/2017)
อ่าน 86 ครั้ง
กลยุทธ์ “เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต” (12/07/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ (12/07/2017)
อ่าน 1052 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>