จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (21/01/2017)
อ่าน 95 ครั้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ (12/01/2017)
อ่าน 133 ครั้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด ซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้างที่ทำการไปรษณีย์ (12/01/2017)
อ่าน 196 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (12/01/2017)
อ่าน 93 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (12/01/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติครัวร้อน จำนวน 1 ชุด (09/12/2016)
อ่าน 124 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรม จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สักเมืองแพร่สู่ภูมิภาค (09/12/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่จัดงาน (09/12/2016)
อ่าน 87 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (09/12/2016)
อ่าน 104 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด (25/11/2016)
อ่าน 127 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง (25/11/2016)
อ่าน 105 ครั้ง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง (22/11/2016)
อ่าน 118 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ จำนวน 1 โครงการ (22/11/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (11/11/2016)
อ่าน 508 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ และพัสดุ (อื่นๆ) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ จำนวน 1 รายการ (11/11/2016)
อ่าน 142 ครั้ง
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านร่องถ่าน ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (02/11/2016)
อ่าน 107 ครั้ง
เทศบาลตำบลห้วยหม้าย ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยขอน หมู่ที่ 14 – หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (02/11/2016)
อ่าน 226 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อโคพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบราห์มันเพศเมีย อายุ 18 – 36 เดือน (02/11/2016)
อ่าน 308 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ (02/11/2016)
อ่าน 106 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/11/2016)
อ่าน 90 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>