จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (26/10/2016)
อ่าน 87 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 4 หลัง (26/10/2016)
อ่าน 165 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง และปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง (26/10/2016)
อ่าน 81 ครั้ง
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 2 (26/10/2016)
อ่าน 73 ครั้ง
โรงพยาบาลสอง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถพยาบาลขั้นพื้นฐาน (รถตู้) (20/10/2016)
อ่าน 106 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน (10/10/2016)
อ่าน 164 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยสอบราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ (10/10/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างประกอบ รายการบ้านพักครู 207 จำนวน 1 หลัง และรายการป้อมยาม จำนวน 1 หลัง (10/10/2016)
อ่าน 171 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (10/10/2016)
อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ (21/09/2016)
อ่าน 157 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (21/09/2016)
อ่าน 181 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์การสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่เกิน 10 ที่นั่ง (21/09/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนและหอพักนักศึกษา (30/05/2016)
อ่าน 157 ครั้ง
สำนักงานยาสูบแพร่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน อาคารสโมสรและบ้านพักรับรอง ที่สำนักงานยาสูบแพร่ จังหวัดแพร่ (30/05/2016)
อ่าน 214 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aution) (30/05/2016)
อ่าน 99 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (30/05/2016)
อ่าน 212 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/05/2016)
อ่าน 292 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ จำนวน 10 รายการ (12/05/2016)
อ่าน 374 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (11/05/2016)
อ่าน 136 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยสอบราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (10/05/2016)
อ่าน 122 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>